รับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาโท โครงการ Y-MBA SUNDAY PROGRAM รุ่นที่ 24
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

  • สาขาวิชา: การจัดการ, การตลาด และการเงินและธนาคาร
  • เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ้กที่นี่

brochure_y_huamark