บทความค้นคว้าอิสระ กาญจนบุรี 1

1    6224106401   นางสาวมลฤดี               พรหมชนะ ชื่อเรื่อง"คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโร [...]

By |2022-05-24T06:19:43+00:00พฤษภาคม 24th, 2022|Categories: สาขากาญจนบุรี|

บทความค้นคว้าอิสระ สุรินทร์ รุ่น 1

1    6224104201     นางสาวขวัญ            สมยินดี ชื่อเรื่อง “แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กร ของพนักงานสายสนับสน [...]

By |2022-05-11T03:51:59+00:00พฤษภาคม 11th, 2022|Categories: สาขาสุรินทร์|

ทำเนียบนักศึกษา รุ่น 2 (สุรินทร์)

รายชื่อนักศึกษา 1 6424104201 นางสาว ธนัญญาดา กลีบม่วง 2 6424104202 นางสาว พชรพรรณ สายแก้ว 3 6424104203 นางสาว ศิริกุล นพพิบูลย์ 4 [...]

By |2022-05-10T14:55:06+00:00พฤษภาคม 10th, 2022|Categories: สาขาสุรินทร์|
Go to Top