บทความค้นคว้าอิสระ สุรินทร์ รุ่น 1

1    6224104201     นางสาวขวัญ            สมยินดี ชื่อเรื่อง “แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กร ของพนักงานสายสนับสน [...]

By |2022-05-11T03:51:59+00:00พฤษภาคม 11th, 2022|Categories: สาขาสุรินทร์|

ทำเนียบนักศึกษา รุ่น 2 (สุรินทร์)

รายชื่อนักศึกษา 1 6424104201 นางสาว ธนัญญาดา กลีบม่วง 2 6424104202 นางสาว พชรพรรณ สายแก้ว 3 6424104203 นางสาว ศิริกุล นพพิบูลย์ 4 [...]

By |2022-05-10T14:55:06+00:00พฤษภาคม 10th, 2022|Categories: สาขาสุรินทร์|

ทำเนียบนักศึกษา รุ่น 1 (สุรินทร์)

  รายชื่อนักศึกษา 1 6224104201 นางสาวขวัญ สมยินดี 2 6224104202 นางสาวสุนิสา มุ่งซ้อนกลาง 3 6224104204 นางสาวจตุรภัทร ศรีแก้ [...]

By |2021-07-09T12:03:36+00:00มกราคม 10th, 2020|Categories: สาขาสุรินทร์|
Go to Top