ภาพการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา Y-MBA รุ่นที่ 18 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี วันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2558