ภาพการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษา Y-MBA รุ่นที่ 19 ณ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559