เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Y-MBA SUNDAY PROGRAM รุ่นที่ 25
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (MBA for Young Executives)

กำหนดการ

  • รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กรุงเทพฯ
    หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิ้กที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 14 ธันวาคม 2564
  • ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2564
  • เปิดเรียน เดือนมกราคม 2565 2564

ระยะเวลาเรียน 2 ปี หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต แผนข ไม่ทำวิทยานิพนธ์
มีให้เลือก 3 สาขาได้แก่ วิชาเอกการจัดการ, วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และ วิชาเอกการตลาด
เรียน วันอาทิตย์ วันเดียว 08.00 – 18.00 น.
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานในประเทศ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 179,000 บาท แบ่งจ่าย 8 งวด ดังนี้

ชำระ งวดที่ 1 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 2 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 3 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 4 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 5 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 6 จำนวน 25,000 บาท
ชำระ งวดที่ 7 จำนวน 24,000 บาท
ชำระ งวดที่ 8 จำนวน 5,000 บาท

กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 249,000 บาท แบ่งจ่าย 8 งวด ดังนี้

ชำระ งวดที่ 1 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 2 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 3 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 4 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 5 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 6 จำนวน 35,000 บาท
ชำระ งวดที่ 7 จำนวน 34,000 บาท
ชำระ งวดที่ 8 จำนวน 5,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-310-8225, 081-441-3288 และ 098-941-5592
Facebook: YMBA Ramkhamhaeng
Line: @ymba.ru
กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิ้กที่นี่

Y25-1