สารสนเทศนักศึกษา2021-01-14T18:47:13+00:00

ข่าวการลงทะเบียน นักศึกษารุ่นที่ 23

ลงทะเบียนเรียน : ** งวดที่ 4 วันที่ 31 มกราคม 2564

  • จำนวนเงิน 25,000 บาท (ศึกษาดูงานภายในประเทศ)
  • จำนวนเงิน 35,000 บาท (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
By |มกราคม 1st, 2021|
Go to Top