ข่าวประชาสัมพันธ์2021-02-08T08:54:20+00:00

🔥ขยายเวลารับสมัคร🔥 นักศึกษาใหม่ Y-MBA รุ่นที่ 2 (วิทยาเขตกาญจนบุรี) ภายใน 27 ก.พ. 65

ขยายเวลารับสมัคร นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.กาญจนบุรีโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (MBA for Young Executives) กำหนดการ รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ [...]

By |พฤศจิกายน 30th, 2021|Tags: , , |

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการ Y-MBA รุ่นที่ 25 ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 (หัวหมาก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 25 ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 80 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 (แบบออนไลน์) [...]

By |พฤศจิกายน 26th, 2021|

(หมดเขต) นักศึกษาใหม่ Y-MBA รุ่นที่ 25 (หัวหมาก) หมดเขต 19 พ.ย. 2564 นี้

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Y-MBA SUNDAY PROGRAM รุ่นที่ 25 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (MBA for Young Executives) กำหนดการ รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันที่ 19 พฤ [...]

By |สิงหาคม 19th, 2021|Tags: , , |

(หมดเขต)รับสมัคร นักศึกษาใหม่ Y-MBA รุ่นที่ 2 (จ.สุรินทร์)

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.สุรินทร์ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (MBA for Young Executives) กำหนดการ รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วัน [...]

By |กรกฎาคม 6th, 2021|

รายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ ๒๔ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หัวหมาก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ ๒๔ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ [...]

By |มีนาคม 12th, 2021|Tags: |

(หมดเขต)รับสมัคร นักศึกษาใหม่ Y-MBA รุ่นที่ 24 (หัวหมาก)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาโท โครงการ Y-MBA SUNDAY PROGRAM รุ่นที่ 24 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) สาขาวิชา: การจัดการ, การตลาด และการเงินและธนาคาร เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานโครงการฯ คณะบริห [...]

By |มกราคม 23rd, 2021|Tags: , , |
Go to Top