โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
MBA for Young Executives : Ramkhamhaeng University

📍ส่วนกลาง
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-310-8229, 081-441-3288

📍สาขาวิทยฯ กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ เลขที่ 99/9 ม.1
ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ : 034-581-009, 034-581-090 และ 063-963-6454

📍สาขาวิทยฯ สุรินทร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ
บ้านส้มป่อย หมู่2 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-558-918, 044-558-919 และ 089-720-0693

📰Soial Media
Facebook : YMBA Ramkhamhaeng
Line: @ymba.ru