Home2021-10-05T06:45:23+00:00

WELCOME TO Y-MBA RAMKHAMHAENG UNIVERSITY

ข่าวประชาสัมพันธ์

(หมดเขต)รับสมัคร นักศึกษาใหม่ Y-MBA รุ่นที่ 2 (จ.สุรินทร์)

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.สุริน [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ ๒๔ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หัวหมาก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการ [...]

Tags: |

(หมดเขต)รับสมัคร นักศึกษาใหม่ Y-MBA รุ่นที่ 24 (หัวหมาก)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาโท โครงการ Y-MBA SUNDAY PROGRAM รุ่นที่ 24 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) สาขาวิชา: การจัดการ, การตลา [...]

GALLERY

flowers_top

ทำเนียบนักศึกษา

คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์
คนฉลาดกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น

Jetiya Charupathawi
กรรมการผู้จัดการ Justhi Travel CO.,LTD
วิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ความสำเร็จไม่ได้มาด้วยโชคชะตา
แต่หากมาด้วยการลงมือทำ

Niruj Chaiyasith
ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ และวิศวบริการ
บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด

มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาตนเอง ทำให้เราเป็นคนที่คิดก้าวหน้าอย่างมีระบบ

Phimtapat Jariyanapiwat
หัวหน้าช่างภาพ Ministry of Social Development and Human Security

ทิวทัศน์ในรั้วมหา’ลัย

Go to Top