เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.สุรินทร์
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (MBA for Young Executives)

กำหนดการ

  • รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 19 กันยายน 2564
    เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุรินทร์
    หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิ้กที่นี่
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 กันยายน 2564
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กันยายน 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 30 กันยายน 2564
  • ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 3 ตุลาคม 2564
  • เปิดเรียน 10 ตุลาคม 2564

ระยะเวลาเรียน 2 ปี หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต แผนข ไม่ทำวิทยานิพนธ์
มีให้เลือก 2 สาขาได้แก่ วิชาเอกการจัดการ และ วิชาเอกการตลาด
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว 08.00 – 20.15 น.
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000.- บาท รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในประเทศ แบ่งชำระ 7 งวด ดังนี้

ชำระ งวดที่ 1  จำนวน 24,000 บาท – วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
ชำระ งวดที่ 2 จำนวน 24,000 บาท – เดือนมกราคม
ชำระ งวดที่ 3 จำนวน 24,000 บาท – เดือนเมษายน
ชำระ งวดที่ 4 จำนวน 24,000 บาท – เดือนสิงหาคม
ชำระ งวดที่ 5 จำนวน 24,000 บาท – เดือนธันวาคม
ชำระ งวดที่ 6 จำนวน 24,000 บาท – เดือนมีนาคม
ชำระ งวดที่ 7/1 จำนวน 20,000 บาท – เดือนกรกฎาคม
ชำระ งวดที่ 7/2 จำนวน 5,000 บาท – สอบประมวลผลความรู้

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-310-8229 และ 081-441-3288
Facebook: YMBA Ramkhamhaeng
Line: @ymba.ru
กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิ้กที่นี่

brochure y Surin 2 070764