บรรยากาศงานรับปริญญา รุ่นที่ 20

บรรยากาศงานรับปริญญาของเหล่านักศึกษาโครงการ Y-MBA รุ่นท […]